Als vluchteling voor vluchtelingen

Doelgroep: 
Secundair onderwijs
Tarief: 
€ 30.00
Extra kosten: 
  • €30 voor 90 minuten binnen Oostende + vervoersonkosten
  • €60 voor 90 minuten of langer buiten Oostende + vervoersonkosten
Omschrijving: 

Vluchten doen mensen niet zonder reden. Vluchten betekent het achterlaten van (soms weinig) zekerheden, en een onzekere toekomst tegemoet gaan. Het is niet eenvoudig om een veilig land te bereiken. De mensen komen in gevaarlijke omstandigheden terecht. Ze zijn ook vaak afhankelijk van mensensmokkelaars die erg veel geld eisen om hen naar een ander land te brengen.

In 1991 vluchtte Dominique uit het toenmalige Zaïre weg, over Congo-Brazzaville, via Moskou om uiteindelijk in België aan te komen. In België doorliep hij de procedure om erkend te worden als vluchteling. Uiteindelijk kwam hij in Oostende terecht. Al vanaf het begin van vzw Jakoeboe (een onthaalgroep met en voor vluchtelingen) in 1996  was hij betrokken bij het werk voor vluchtelingen. Hij was voorzitter van de vzw van 1998 tot en met 2006. Momenteel is hij voorzitter van Multi Mondo. Hij vertelt graag over de opdracht van zijn organisatie, de doelstellingen en de dagelijkse praktijk. Daarnaast vertelt hij zijn eigen verhaal hoe hij in België is geraakt als asielzoeker en vluchteling, waarom mensen een land ontvluchten en hoe de problematiek van vluchtelingen in België en de wereld is. 

Praktische info: 
  • Duur activiteit: 100 min
  • Verloop activiteit: 

In het eerste deel vertelt Dominique zijn verhaal als ex vluchteling en asielzoeker, waarom mensen een land ontvluchten en hoe de problematiek van vluchtelingen in België en de wereld is.

In het tweede deel vertelt hij zijn ideeën ivm oplossingen: Een betere ontwikkelingssamenwerking kan de migratiedruk afnemen. De asielmogelijkheden inperken en investeren in herkomstlanden. Het migratiedossier kan wel gekoppeld worden aan steun voor duurzame ontwikkeling ter plaatse.

  • Aantal deelnemers: Max. 20
  • Welke regio wenst de vrijwillige lesgever de workshop te geven: West- Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Limburg, Antwerpen en Brussel.
  • Welk lokaal moet voorzien worden: Een klaslokaal
  • Welk materiaal moet voorzien worden: Audiovisueel materiaal (laptop/pc, scherm, beamer, boxen).
  • Tips voor de ondersteuning door de begeleider(s)/leerkracht(en) (rol begeleider gedurende de activiteit, voorbereiding vooraf en afsluiting): Er moet 1 extra begeleider vanuit de organisatie voorzien worden. 
Eindtermen/onderwijsdoelen: 
Vakoverschrijdende eindtermen: 2, 5, 8, 11, 13, 16, 17, 18, 26 en 27
Context 3: 3, 6 en 9
Context 5: 3 en 4
Context 5: 4, 5, 9 en 13
Context 6: 2, 3 en 8
Context 7: 1, 2, 3, 4 en 5
Vakgebonden eindtermen: aardrijkskunde, geschiedenis en nederlands
Inschrijven voor deze activiteit
Een e-mailadres is vereist. Zo kunnen we je op de hoogte houden in geval van een wijziging.

© SDV - Samen DiVers | contact - disclaimer - inhoud a -z