Energiedossier

Extra kosten: 

Omschrijving: 

Eind oktober werd vanuit ons project gekleurde armoede een nieuw beleidsdossier voorgesteld. Dit dossier 'over energie-armoede gesproken ... met etnisch culturele minderheden' werd uitgewerkt in samenwerking en met de inbreng van onze mensen. Een jaar lang hebben ze in de themagroep over energie gesproken, hebben ze de problemen geanalyseerd en nagedacht over mogelijke oplossingen.

Dit dossier werd het eindresultaat van een proces.

Naast algemene problemen wordt ook beschreven hoe gekleurde energie-armoede zich uit en als slot worden ook tips opgesomd om de begeleiding van allochtonen met energie-problemen te verbeteren.

Het volledige document is terug te vinden bij de publicaties.

Praktische info: 

Inschrijven gesloten voor deze activiteit

© SDV - Samen DiVers | contact - disclaimer - inhoud a -z