Vormingen armoede

Wanneer: 
Don. 31.10.2013, 0:00 - Zat. 30.11.2013, 0:00
Doelgroep: 
3de graad lager onderwijs/secundair onderwijs
volwassenen
Tarief: 
€ 120.00
Extra kosten: 

Omschrijving: 

Over armoede bestaan veel vooroordelen. Met deze vorming willen wij inzichten geven in de verschillende aspecten van leven in armoede. Wij geven hiervoor een visie over armoede, een theoretisch kader en vooral een kijk op de leefwereld van de mensen.

Deze vorming vereist een actieve inbreng van de deelnemers. We vertrekken vanuit onze eigen situatie, onze eigen kijk op de wereld om de situatie van mensen in armoede beter te begrijpen. We geven een zicht op de processen die spelen bij mensen in armoede en gaan dan dieper in op wat armoede doet met een mens.

De rode draad van de vorming zijn de verhalen en getuigenissen van mensen in armoede. Zij bereiden de vorming mee voor en komen mee de vorming ondersteunen. We streven ernaar om tot een uitwisseling van ideeën te komen.

De visie en het theoretisch kader zijn algemeen en toepasbaar op alle mensen in armoede. De verhalen zijn toegepast op gekleurde armoede, zij komen van mensen met een andere etnische achtergrond.

Praktische info: 

duur activiteit : 120'

Aantal deelnemers : max. 20 personen, grotere groepen te bespreken

Inschrijven gesloten voor deze activiteit

© SDV - Samen DiVers | contact - disclaimer - inhoud a -z