WAARDIGHEIDSMARS

Vlaanderen kampt met een armoedeprobleem. Mensen blijven in de kou staan. Sociale werkers zitten vaak met de handen in het haar. Toch gaat het meestal over cijfers en statistieken.

Waar is de menswaardigheid?  Mensen in armoede en sociaal werkers willen een duidelijk signaal geven.  Op donderdag 22 februari gaat er een waardigheidsmars door in Brussel. Er wordt meer solidariteit gevraagd met kansarmen. Het thema is 'we zijn geen robots, we zijn mensen'.

Wie wil aansluiten met SDV om naar Brussel te gaan, kan contact opnemen met Karlien.

Documenten: 

© SDV - Samen DiVers | contact - disclaimer - inhoud a -z