SDV - Samen Divers
SDV - Samen Divers

ABC aan Zee

De Zomerschool Nederlands werd in 2021 opgenomen in een ruimer project nl. ABC aan Zee dat gecoördineerd wordt door de stad Oostende. Samen DiVers en andere partners ondersteunen de uitbouw van dit project.

ABC aan Zee is gericht op anderstalige nieuwkomers van 5 tot 18 jaar, die minder dan een schooljaar in Vlaanderen zijn. Tijdens de vakantieperiodes kunnen zij terecht in het project om verder Nederlands te oefenen en kennis te maken met het reguliere socio-culturele aanbod in Oostende. In de zomervakantie wordt een aanbod voorzien van 3 weken, in de andere vakantieperiodes is er gedurende 1 week een aanbod (met uitzondering van de kerstvakantie).

In de voormiddag wordt gewerkt in kleine groepjes volgens leeftijd en taalniveau. In de namiddag nemen de deelnemers deel aan diverse activiteiten.

Meer info: stad Oostende - dienst Mens en Maatschappij 

 

© SDV - Samen DiVers | contact - disclaimer - inhoud a -z