De WARMSTE WEEK

De Warmste Week komt er aan.  Overal worden acties opgezet om geld in te zamelen voor projecten die zich inzetten om kansarmoede in Vlaanderen te bestrijden. 

Ook het outreachend project van Samen DiVers werd geselecteerd. In dit project staan kinderen en hun talenten centraal. Vanuit een groepswerking waarin ouders en kinderen elkaar kunnen ontmoeten, laten we hen kennis maken met voorzieningen, projecten en het vrijetijdsaanbod van Oostende. Kinderen en hun talenten staan centraal in het project. De nood aan extra begeleiding, het voorzien van allerlei informatie op een toegankelijke manier is groot en door samen met ouders en kinderen op stap te gaan, willen we de kansen van kinderen verhogen om meer te participeren aan hun nieuwe samenleving.

Zet jij mee een actie op? Wij helpen je graag om dit te registreren op de website van de Warmste Week.

© SDV - Samen DiVers | contact - disclaimer - inhoud a -z