Samen DiVers tot aan de dorpel

Dit is de titel van een nieuw project waarbij vzw Samen Divers in 2021 outreachend aan de slag gaat.

Het project is op 4 januari van start gegaan. Marjan wordt onze nieuwe collega die het project zal uitwerken en opvolgen.

Het voorbije jaar waren veel activiteiten en groepsbijeenkomsten in de werking niet mogelijk wegens de COVID maatregelen. Activiteiten zoals de Kids-Club, de Babbelbox, de socio-culturele uitstappen, …  waarin vooral kwetsbare gezinnen en alleenstaande personen zich goed voelen, konden niet doorgaan.  

Veel mensen uit onze achterban geven aan dat het moeilijk is, dat ze zich sociaal geïsoleerd voelen en de aansluiting met de samenleving verloren zijn.

Dankzij een subsidie van het departement Welzijn kunnen we dit jaar iemand in dienst nemen om vanuit SDV naar mensen toe te gaan: voor een babbel, voor wat hulp bij hun administratie en vooral om hen het gevoel te geven dat we ze niet vergeten zijn.

Zoals in andere organisaties hoopt het team van SDV in het najaar terug naar de gewone werking te kunnen overgaan met groepsactiviteiten. Van zodra dit mogelijk is, willen we in samenwerking met onze partners nieuwe mensen bereiken en hen laten kennis maken met onze werking als armoedevereniging.

Wie een persoon of een gezin kent die wat steun vanuit SDV kan gebruiken, kan contact opnemen met Marjan: 059 507851 of marjan.sdv@gmail.com

 

© SDV - Samen DiVers | contact - disclaimer - inhoud a -z