Samen DiVers valt in de prijzen voor inzet armoedebestrijding

Laureaat van de Prijs Armoede Uitsluiten van Welzijnszorg én een nominatie voor de Federale Prijs Armoedebestrijding. Die eer viel Samen DiVers (SDV) te beurt in een en dezelfde week. Een mooie bekroning van de Oostendse vereniging waar armen het woord nemen, die zich al jaren inzet voor nieuwkomers, vluchtelingen en mensen zonder wettig verblijf. Kwetsbare groepen die het helaas moeilijk hebben om uit de vicieuze cirkel van armoede en uitsluiting te raken.

 

De Prijs Armoede uitsluiten deelt Samen DiVers met vzw Jakoeboe.

Welzijnszorg is de grootste armoedebestrijdingsorganisatie in Vlaanderen en Brussel. Dit jaar was het thema van de prijs ‘Een toekomst voor mensen op de vlucht’.  Welzijnszorg kaart aan dat de problemen van vluchtelingen niet opgelost zijn na de eerste opvang. Terug een leven opbouwen vraagt tijd. De inzet van tientallen organisaties en vrijwilligers is hierbij belangrijk.

 

Europees commissaris Marianne Thyssen overhandigde de prijs aan de winnaars op zaterdag 25 juni in de Koninklijke bibliotheek.  Beide organisaties kregen een geldprijs van 8.000 euro en een bronzen sculptuur ‘Uit armoede opstaan’ van Agnes Pas.

 

Op 29 juni was Samen DiVers ook nog eens één van de 3 Vlaamse genomineerden voor de Federale Prijs Armoedebestrijding. Deze jaarlijkse prijs is bedoeld als erkenning voor mensen, verenigingen, bedrijven of openbare besturen die dagelijks op een originele en effectieve manier bijdragen aan de strijd tegen armoede. Samen DiVers werd door de jury genomineerd omdat de dienst als erkende vereniging waar armen het woord nemen zich specifiek inzet voor gekleurde armoede.  Zoals onze naam “Samen DiVers” aangeeft, moet er samen gewerkt worden aan een samenleving in diversiteit.  In aanwezigheid van koningin Mathilde werd de prijs overhandigd.

 

Vzw Samen DiVers werd in 2009 erkend als vereniging waar armen het woord nemen en trad toe tot het Netwerk tegen Armoede, dat 59 van die verenigingen groepeert.  De dienst had al lang aandacht voor armoede bij mensen met een migratieachtergrond, maar kon na de erkenning de armoedewerking sterker uitbouwen en verdiepen.

 

Via een laagdrempelige projectwerking willen ze mensen een warm onthaal geven.  Asielzoekers, erkende vluchtelingen, mensen zonder wettig verblijf, … iedereen is er welkom.

 

SDV gelooft dat de manier waarop nieuwkomers worden ontvangen in de samenleving de basis legt voor de latere bijdrage van deze mensen aan onze maatschappij.  Iemand die zich welkom voelt, zal zich actiever inzetten om deel uit te maken van zijn nieuwe samenleving.

 

Elke dag opnieuw zijn de SDV medewerkers er voor hun mensen, om samen met hen oplossingen te zoeken voor problemen, om hen sterker te maken, om hen kansen te bieden bij te leren, om samen Nederlands te praten, om een luisterend oor te bieden, …  Er wordt tijd gemaakt voor elke bezoeker.

Mede door de inzet van heel wat vrijwilligers biedt de dienst een veilige omgeving en een opstapje voor een actieve deelname aan onze samenleving. Deze aanpak kan voorkomen dat mensen in armoede geraken of mensen helpen om uit de armoede te geraken. 

 

© SDV - Samen DiVers | contact - disclaimer - inhoud a -z