pijler Taal en integratie

We zijn een erkend integratieproject door de Vlaamse Overheid.

Babbelbox
Heb je al een basiskennis Nederlands, maar spreek je het niet zo vlot? Dan ben je welkom in de Babbelbox. In de Babbelbox kunnen anderstaligen het Nederlands spreken verder oefenen. We werken elke week rond een bepaald thema. Door samen te oefenen met vrijwilligers leer je om goed te praten.De Babbelbox gaat door op dinsdag van 13u30 tot 15u30 en op vrijdag van 9u30 tot 11u30.We ondersteunen ook de Babbelbox in OC De Ballon op de Opex die eveneens doorgaat op donderdag van 13u30 tot 15u30.Inschrijven kan  in het onthaal van Samen DiVers.
ABC aan Zee
De Zomerschool Nederlands werd in 2021 opgenomen in een ruimer project nl. ABC aan Zee dat geco√∂rdineerd wordt door de stad Oostende. Samen DiVers en andere partners ondersteunen de uitbouw van dit project. ABC aan Zee is gericht op anderstalige nieuwkomers van 5 tot 18 jaar, die minder dan een schooljaar in Vlaanderen zijn. Tijdens de vakantieperiodes kunnen zij terecht in het project om verder Nederlands te oefenen en kennis te maken met het reguliere socio-culturele aanbod in Oostende. In de zomervakantie wordt een aanbod voorzien van 3 weken, in de andere vakantieperiodes is er gedurende 1 week een aanbod (met uitzondering van de kerstvakantie). In de voormiddag wordt gewerkt in kleine groepjes volgens leeftijd en taalniveau. In de namiddag nemen de deelnemers deel aan diverse activiteiten. Meer info: stad Oostende - dienst Mens en Maatschappij   
Taalvalies
Samen DiVers beschikt over allerlei materiaal (spelletjes, voorleesmateriaal, didactisch materiaal, lessuggesties, ... ) om het Nederlands te oefenen. Dit zowel voor volwassenen als voor kinderen en jongeren. Dit materiaal wordt uitgeleend en kan aangevraagd worden door leerkrachten en vrijwllige lesgevers. Een inventaris van het materiaal is beschikbaar en kan per mail of telefonisch aangevraagd worden.  

© SDV - Samen DiVers | contact - disclaimer - inhoud a -z