SDV - Samen Divers
SDV - Samen Divers

Ons aanbod voor derden

VORMING ROND GEKLEURDE ARMOEDE

Armoede, wat is dat? Wat betekent het om in armoede te leven? Hoe komen mensen in armoede? Wat is gekleurde armoede? Wat kunnen we doen aan armoede? Hoe gaan we om met mensen in armoede?

Armoede roept veel vragen op. Daarnaast zijn er ook heel wat misverstanden en vooroordelen.

Door vorming aan te bieden willen wij inzichten geven in de verschillende aspecten van leven in armoede. Wij geven hiervoor een visie over armoede, een theoretisch kader en vooral een kijk op de leefwereld van de mensen.

De rode draad van de vorming zijn de verhalen en de getuigenissen van mensen in armoede. Zij bereiden de vorming mee voor en komen mee de vorming ondersteunen. We streven ernaar om tot een uitwisseling van ideeën te komen.

De visie en het theoretisch kader zijn algemeen en toepasbaar op alle mensen in armoede. De verhalen zijn toegepast op gekleurde armoede, zij komen van mensen met een ander etnische achtergrond.

Heb je interesse in een vorming? Neem dan vrijblijvend contact op, wij luisteren naar uw vraag en maken een voorstel op maat.

Contact: Carlien Colombie - 059 507851

 

© SDV - Samen DiVers | contact - disclaimer - inhoud a -z